ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului „Giveaway Plantusin Forte’’

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

CINE SUNTEM ȘI  CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Operator S.C. FARES BIOVITAL ON LINE S.R.L.. cu sediul în Orăștie str. Plantelor nr. 50, jud Hunedoara, telefon 0377404111,   e-mail info@fares.ro.

Datele de contact al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: office@horusconsult.ro

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

 

Prelucrăm datele cu caracter personal ale participanților (numele, prenumele, denumirea contului de Facebook, fotografia și alte date menționate voluntar în cadrul comentariului postat pe pagina de socializare) în scopul organizării si desfășurării concursului,  desemnării, contactării si validării câștigătorilor, iar în cazul celui din urmă, în plus, avem nevoie de numele și prenumele,  numărul de telefon,  adresa de livrare și semnătura pentru livrarea premiului. Temeiul juridic al acestor prelucrări este executarea contractului, reprezentat de Regulamentul concursului, art. (6 al. (1) litera b) din GDPR[1]).

 Vom prelucra datele cu caracter personal în scopul realizării intereselor noastre legitime de a verifica respectarea condițiilor de participare la concurs, pentru a demonstra corectitudinea procesului de tragere la sorți și validare a câștigătorilor, precum și pentru a ne evalua performanțele în segmentul promovării produselor naturiste, temeiul juridic al acestor prelucrări fiind art. 6 al. (1) litera f) din GDPR.

CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele din postările participanților vor fi divulgate în spațiul public prin intermediul contului de Facebook (https://www.Facebook.com/Fares1929/ ) și vor fi transmise operatorului RANDOM.ORG pentru tragerea la sorți, iar datele câștigătorului vor fi publicate pe contul de Facebook și transmise furnizorului de servicii de curierat în vederea livrării premiilor.

De asemenea, datele pot fi transmise partenerilor noștri[2] pentru realizarea unor activități conexe operațiunilor de desfășurare a concursului, autorităților publice, pentru respectarea unor obligații legale sau autorităților judiciare atunci când sunt necesare pentru apărarea unor interese legitime ale societății noastre

Nu transferăm aceste date în afara țării sau a Spațiului Economic European(SEE)

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE

Datele cu caracter personal din comentariile participanților și de identificare a câștigătorilor vor fi postate pe pagina de Facebook atât timp cât aceasta este activă, iar cele privind desemnarea și validarea câștigătorilor vor fi stocate la nivelul societății o perioadă de 60 de zile de la data încheierii concursului, această durată putând fi prelungită în cazul existenței unor reclamații sau litigii în legătură cu organizarea și derularea acestuia.

În cazul câștigătorilor, vom păstra datele privind transmiterea premiilor pentru o perioadă de  10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar al anului în care a fost predat premiul.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform art. 12-22 din GDPR beneficiați de următoarele drepturi:

a)   Informare și acces la date cu caracter personal;

b)  Rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal;

c)   Dreptul la restricționarea prelucrării;

d)  Dreptul la portabilitatea datelor;

e)  Dreptul la opoziție;

f)   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

          În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro

OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE

Furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatorie pentru a participa la concurs, desemnarea și validarea câștigătorilor și transmiterea premiului, în condițiile descrise în regulamentul acestuia,  iar refuzul de a le pune la dispoziție va determina descalificarea dumneavoastră sau imposibilitatea livrării premiului.

 

 

S.C. FARES BIOVITAL ON LINE S.R.L.

 

                                                                                    ADMINISTRATOR

 

                                                                          LAURA LISMAN

[1]      Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

[2]     SC LABORATOARELE FARES BIOVITAL SRL, SC FARES TRADING SRL, SC FARES DRINKS SRL, SC FARES SA


Regulament incheiat cu data de 13 februarie 2024 la Biroul Notarial Ciora, Orastie