Perioada Campaniei: 01 Iulie 2023 – 31 Iulie 2023 ora 23:59:59

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.            Campania este organizată de către societatea LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., cu sediul social jud. Hunedoara, oras Orastie, Str. Plantelor  nr. 50 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/467/2000 , CUI 13271346

1.2.            Campania organizată poartă denumirea „ FARES TE TRIMITE LA MARE! ”

1.3.            Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4.            Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.            Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în magazinele partenere, plafare & farmacii (magazin fizic sau on-line) și pe site-ul oficial www.castigacufares.ro/vacanta/  , în condițiile respectării prevederilor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.            Campania se desfășoară în perioada 01 Iulie 2023 – 31 Iulie 2023, ora 23:59:59.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1.             Produsele participante la Campanie sunt toate produsele ce includ pe ambalaj marca FARES,  produse de Laboratoarele Fares Bio-Vital Srl , în orice cantitate și/ sau ambalaj, comercializate în orice magazin de pe teritoriul României (magazin fizic sau on-line) pe Durata Campaniei.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice - consumatori, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual „Participant” și colectiv „Participanți”).

5.2.Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociațiile familiale, angajații/ colaboratorii Organizatorului și/sau ai companiilor distribuitoare ale LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL.

 

5.3.Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.

 

5.4.Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI UTILIZAREA ACESTORA

6.1.             În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele premii/ categorii de premii:

 - 5 vouchere de calatorie in valoare totala de 22.500 lei; valoarea unui voucher de calatorie fiind de 4500 de lei .

 

 

 

6.2.             Valoarea totală a premiilor, inclusiv TVA și impozit aferent, este de 22500 RON.

 

6.3.             Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

 

6.4.             În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga prin tragere la sorți un singur premiu pe toată durata campaniei.

   

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

7.1.         Condiții privind înscrierea în campanie:

7.1.1.      Pentru înscrierea validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a)      Participantul are drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;

b)      Participantul achiziționează Produse Participante în perioada 01.07.2023 (ora 00:00:00, ora României) – 31.07.2023 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României) pe un singur bon fiscal in valoare de minim 30 de lei cu TVA . Pot fi înscrise un numar nelimitat de bonuri fiscale in Campanie.

c)      Participantul păstreaza bonul fiscal / factura fiscală în original, documentul trebuind să fie prezentat pentru validarea oricărui câștig, conform descrierii din Secțiunea 9.

d)      Participantul se înscrie în Campanie exclusiv prin accesarea website -ului www.castigacufares.ro/vacanta/ , completarea datelor obligatorii din formular (Nume și Prenume, e-mail, număr telefon, număr bon / factură,  data de emitere bon / factură fiscală ce atestă achiziția de Produse Participante, Orașul și Județul), respectând condițiile solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 7.2 de mai jos;

e)      Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, 01.07.2022.(ora 00:00:00, ora României) – 31.07.2023 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României)

f)       Un Participant unic (identificat prin e-mail-ul utilizat pentru înscrierea numărului de bon fiscal / factură fiscală, a datei de emitere a bonului fiscal / facturii fiscale), va putea înscrie în Campanie toate bonurile care atestă achiziția de produse FARES, produse de LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L,  în perioada de desfășurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bonuri / facturi valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

g)      Un Participant unic este definit de aceeași adresă de e-mail utilizată pentru înscrierea numărului, a numarului de telefon și a datei bonului fiscal / facturii fiscale.

h)      Înregistrarea unui număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu dată bon / factură, poate fi realizată o singură dată și numai prin modalitatea prevăzută în Secțiunea 7.2. În cazul în care același număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu data bonului / facturii fiscale, va fi recepționat de către Organizator ca fiind transmis de pe două sau mai multe numere de telefon mobil/ adrese de e-mail diferite, acesta va fi luat în considerare doar pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului și nu la momentul trimiterii numărului de tranzacție.

7.1.2.      În urma introducerii numelui și prenumelui, a adresei de e-mail, a numărului de telefon, a numărului și datei bonului fiscal/ facturii fiscale, a numelui Societății comerciale, a județului și a orașului, participantul va primi un mesaj scris pe ecranul dispozitivului ce confirma inscrierea datelor.

 

 

7.2.         MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

            Participanții se pot înscrie în Campanie prin următoarea modalitate:

7.2.1. Online - prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului www.castigacufares.ro/vacanta/

Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri și bife:

 • Nume și prenume (câmp obligatoriu)
 • Adresă e-mail (câmp obligatoriu)
 • Numărului bonului fiscal/ facturii fiscale care dovedește achiziția produsului participant (câmp obligatoriu)
 • Numele societății/ firmei de la care s-a făcut achiziția, orașul și județul (câmp obligatoriu)
 • Județ (câmp obligatoriu)
 • Localitate/ oraș (câmp obligatoriu)
 • Număr de telefon (câmp obligatoriu)
 • Data achizitiei

Participantul acceptă termenii și condițiile de participare stipulate prin prezentul Regulament și de asemenea că a luat la cunoștintă nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei, prin intermediul următoarei bife:

 • „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile și regulamentul promoției ”  [ ] DA
 • „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform notei de informare”  [ ] DA 

În cazul în care Participantul nu confirmă, chiar și din eroare, mențiunile de mai sus, înscrierea nu va putea fi finalizată.

Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Nebifarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea corectă a informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „Participă la concurs”.

Mesaje de răspuns în urma înscrierii Online.

După finalizarea înscrierii, Participantul va primi pe ecran  mesajul „Te-ai înscris cu succes la concursul „ FARES TE TRIMITE LA MARE! ”. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Află aici dacă ai căștigat   www.castigacufares.ro/vacanta/ ”

7.3.          Un număr de bon fiscal / factură fiscală împreună cu data bonului / facturii, poate fi înregistrat valid o singură dată în CampanieChiar dacă participanții la campanie achiziționează, conform aceluiași bon fiscal / factură fiscală, mai multe produse participante cu o valoare mai mare de 30 de lei cu TVA , aceștia vor putea înscrie valid în campanie numărul bonului fiscal / facturii fiscale o singură dată, indiferent de valoarea  produselor participante achiziționate sau de valoarea totală a acestora.

Un participant se poate înscrie de mai multe ori în cadrul Campaniei, fiecare înscriere unică validă, respectiv fiecare înscriere efectuată folosind un nou număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu data de emitere bon fiscal / factură fiscală care să respecte criteriile specificate în prezentul Regulament, fiind considerată o șansa în cadrul tragerilor la sorți.

7.4.          Un Participant poate avea mai multe șanse de câștig în cadrul tragerilor la sorți, însă nu are posibilitatea de a câștiga mai mult de un singur premiu, oferit prin tragere la sorți în cadrul Campaniei, chiar dacă este extras de mai multe ori în baza înscrierilor sale succesive.

7.5.          Participanții au obligația de a păstra bonul fiscal / factura fiscala înscris/ă în campanie, în original, până la momentul înmânării premiului, acestea fiind necesare pentru validare în cazul câștigului.

În cazul în care participantul declarat câștigător nu poate prezenta bonul fiscal / factura fiscală în original, care să ateste achiziția pe un bon/ factura fiscala a produselor participante, conform regulamentului oficial, participantul respectiv nu va fi validat câștigător și va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de către organizator.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.             Premiile Campaniei se vor acorda conform descrierii de mai jos:

Premiile– vor fi acordate prin tragere la sorți, pentru întreaga perioada de desfășurare a Campaniei

8.2.            Tragerile la sorți pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua automat de catre platforma de inscriere prin extragerea aleatorie prin desemnarea a 5 inscrieri castigatoare si 10 rezerve. Prin înscrierea valabilă în Campanie, orice Participant dobândește vocația de a câștiga 1 (un) singur premiu. Nu este permis ca un Participant să cumuleze premii similare la tragerile la sorți organizate în date diferite sau în aceeași dată.

8.3.            Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți în data de 01 August 2023

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

9.1.            Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, precum și modul de desfășurare a acesteia.

9.2.            Câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic și pe e-mail în vederea anunțării lor, în maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca și câștigători. În cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din motive independente de voința Organizatorului (dacă Participanții nu răspund la telefon, se înregistrează în Campanie cu date fictive, nu se află în aria de acoperire, au telefonul închis etc.), sau refuză prezentarea bonurilor fiscale / facturilor fiscale extrase câștigătoare, se va trece la apelarea rezervelor în ordinea în care au fost extrase in termen de 2 zile.

9.3.            Câștigătorii au obligația de a prezenta copia actului de identitate.

Copia actului de identitate este necesară identificării CNP-ului câștigătorului pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal privind premiul ce urmează a-i fi acordat, mai precis de completare a Declarației 205 - Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit (întrucât Premiul acordat în cadrul prezentei Campanii depășește pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal), precum și pentru verificarea vârstei minime .

 

SECȚIUNEA 10. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

 • 1. Suspendarea Campaniei va putea fi realizată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie  a Organizatorului ce va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

10.2. Încetarea Campaniei înainte de termen, indiferent de motive, poate avea loc oricând prin Decizia Organizatorului. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

 

SECŢIUNEA 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

11.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: info@fares.ro.

11.3. Prezentul Regulament a fost întocmit la data de 20.06.2023 la sediul societății LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, pe site-ul www.castigacufares.ro/vacanta/ 

12.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii privind prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

 

S.C. LABORATOARELE  FARES BIOVITAL  S.R.L

 

                                                                                    ADMINISTRATOR

 

                                                                             ec. SIMOIU NICOLETA