Perioada Campaniei: 15 noiembrie 2023 – 15 decembrie 2023 ora 23:59:59

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.          Campania este organizată de către societatea LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., cu sediul social jud. Hunedoara, oras Orastie, Str. Plantelor  nr. 50 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/467/2000 , CUI 13271346

1.2.          Campania organizată poartă denumirea „ FARES TE TRIMITE LA MUNTE! ”

1.3.          Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4.          Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.          Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în magazinele partenere, plafare & farmacii (magazin fizic sau on-line) și pe site-ul oficial www.castigacufares.ro/vacanta/  , în condițiile respectării prevederilor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.          Campania se desfășoară în perioada  15 noiembrie 2023 – 15 decembrie 2023 ora 23:59:59

 .

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1.          Produsele participante la Campanie sunt Plantusin Forte, R25, sirop, 250 ml; Plantusin forte cu miere și propolis, R18, sirop, 100 ml; marca FARES,  produse de Laboratoarele Fares Bio-Vital Srl , în orice cantitate și/ sau ambalaj, comercializate în orice magazin de pe teritoriul României (magazin fizic sau on-line) pe Durata Campaniei.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice - consumatori, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual „Participant” și colectiv „Participanți”).

5.2.Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociațiile familiale, angajații/ colaboratorii Organizatorului și/sau ai companiilor distribuitoare ale LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL sau FARES TRADING SRL

5.3.Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.

 

5.4.Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI UTILIZAREA ACESTORA

6.1.          În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele premii/ categorii de premii:

 - 5 vouchere de calatorie in valoare totala de 22.500 lei; valoarea unui voucher de calatorie fiind de 4500 de lei .

- 100 Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml

6.2.          Valoarea totală a premiilor, inclusiv TVA și impozit aferent, este de 27.367 RON.

6.3.          Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

6.4.          În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga prin tragere la sorți un singur premiu pe toată durata campaniei.

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

7.1.         Condiții privind înscrierea în campanie:

7.1.1.  Pentru înscrierea validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a)     Participantul are drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;

b)     Participantul achiziționează Produse Participante în perioada 15.11.2023 (ora 00:00:00, ora României) – 15.12.2023 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României) pe un singur bon fiscal in valoare de minim 20 de lei cu TVA . Pot fi înscrise un numar nelimitat de bonuri fiscale in Campanie.

c)     Participantul păstreaza bonul fiscal / factura fiscală în original, documentul trebuind să fie prezentat pentru validarea oricărui câștig, conform descrierii din Secțiunea 9.

d)     Participantul se înscrie în Campanie exclusiv prin accesarea website -ului www.castigacufares.ro/vacanta/ , completarea datelor obligatorii din formular (Nume și Prenume, e-mail, număr telefon, număr bon / factură,  data de emitere bon / factură fiscală ce atestă achiziția de Produse Participante, Orașul și Județul), respectând condițiile solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 7.2 de mai jos;

e)     Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, 15.11.2023 (ora 00:00:00, ora României) – 15.12.2023 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României)

f)     Un Participant unic (identificat prin e-mail-ul utilizat pentru înscrierea numărului de bon fiscal / factură fiscală, a datei de emitere a bonului fiscal / facturii fiscale), va putea înscrie în Campanie toate bonurile care atestă achiziția de produse FARES, produse de LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L,  în perioada de desfășurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bonuri / facturi valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

g)     Un Participant unic este definit de aceeași adresă de e-mail utilizată pentru înscrierea numărului, a numarului de telefon, IP și a datei bonului fiscal / facturii fiscale.

h)     Înregistrarea unui număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu dată bon / factură, poate fi realizată o singură dată și numai prin modalitatea prevăzută în Secțiunea 7.2. În cazul în care același număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu data bonului / facturii fiscale, va fi recepționat de către Organizator ca fiind transmis de pe două sau mai multe numere de telefon mobil/ adrese de e-mail diferite, acesta va fi luat în considerare doar pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului și nu la momentul trimiterii numărului de tranzacție.

7.1.2.  În urma introducerii numelui și prenumelui, a adresei de e-mail, a numărului de telefon, a numărului și datei bonului fiscal/ facturii fiscale, a numelui Societății comerciale, a județului și a orașului, participantul va primi un mesaj scris pe ecranul dispozitivului ce confirma inscrierea datelor.

 

7.2.     MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

     Participanții se pot înscrie în Campanie prin următoarea modalitate:

7.2.1. Online - prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului www.castigacufares.ro/vacanta/

Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri și bife:

●             Nume și prenume (câmp obligatoriu)

●             Adresă e-mail (câmp obligatoriu)

●             Numărului bonului fiscal/ facturii fiscale care dovedește achiziția produsului participant (câmp obligatoriu)

●             Numele societății/ firmei de la care s-a făcut achiziția, orașul și județul (câmp obligatoriu)

●             Județ (câmp obligatoriu)

●             Localitate/ oraș (câmp obligatoriu)

●             Număr de telefon (câmp obligatoriu)

●             Data achizitiei

Participantul acceptă termenii și condițiile de participare stipulate prin prezentul Regulament și de asemenea că a luat la cunoștintă nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei, prin intermediul următoarei bife:

●             „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile și regulamentul promoției ”  [ ] DA

●             „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform notei de informare”  [ ] DA

În cazul în care Participantul nu confirmă, chiar și din eroare, mențiunile de mai sus, înscrierea nu va putea fi finalizată.

Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Nebifarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea corectă a informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „Participă la concurs”.

Mesaje de răspuns în urma înscrierii Online.

După finalizarea înscrierii, Participantul va primi pe ecran  mesajul „Inscrierea dvs. a fost inregistrata!

7.3.   Un număr de bon fiscal / factură fiscală împreună cu data bonului / facturii, poate fi înregistrat valid o singură dată în Campanie. Chiar dacă participanții la campanie achiziționează, conform aceluiași bon fiscal / factură fiscală, mai multe produse participante cu o valoare mai mare de 20 de lei cu TVA , aceștia vor putea înscrie valid în campanie numărul bonului fiscal / facturii fiscale o singură dată, indiferent de valoarea  produselor participante achiziționate sau de valoarea totală a acestora.

Un participant se poate înscrie de mai multe ori în cadrul Campaniei, fiecare înscriere unică validă, respectiv fiecare înscriere efectuată folosind un nou număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu data de emitere bon fiscal / factură fiscală care să respecte criteriile specificate în prezentul Regulament, fiind considerată o șansa în cadrul tragerilor la sorți.

7.4.   Un Participant poate avea mai multe șanse de câștig în cadrul tragerilor la sorți, însă nu are posibilitatea de a câștiga mai mult de un singur premiu, oferit prin tragere la sorți în cadrul Campaniei, chiar dacă este extras de mai multe ori în baza înscrierilor sale succesive.

7.5.   Participanții au obligația de a păstra bonul fiscal / factura fiscala înscris/ă în campanie, în original, până la momentul înmânării premiului, acestea fiind necesare pentru validare în cazul câștigului.

În cazul în care participantul declarat câștigător nu poate prezenta bonul fiscal / factura fiscală în original, care să ateste achiziția pe un bon/ factura fiscala a produselor participante, conform regulamentului oficial, participantul respectiv nu va fi validat câștigător și va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de către organizator.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.         Premiile Campaniei se vor acorda conform descrierii de mai jos:

Premiile  vor fi acordate prin tragere la sorți, pentru întreaga perioada de desfășurare a Campaniei

8.2.            Tragerile la sorți pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua automat de catre platforma de inscriere prin extragerea aleatorie prin desemnarea a:

  • 5 inscrieri castigatoare si 10 rezerve pentru voucherele de vacanta in valoare de 4500 lei
  • 100 inscrieri castigatoare si 100 rezerve pentru Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml

Prin înscrierea valabilă în Campanie, orice Participant dobândește vocația de a câștiga 1 (un) singur premiu. Nu este permis ca un Participant să cumuleze premii similare la tragerile la sorți organizate în date diferite sau în aceeași dată.

8.3.        Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți în data de 16 DECEMBRIE 2023

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

9.1.          Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, precum și modul de desfășurare a acesteia.

9.2.          Câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic și pe e-mail în vederea anunțării lor, în maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca și câștigători. În cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din motive independente de voința Organizatorului (dacă Participanții nu răspund la telefon, se înregistrează în Campanie cu date fictive, nu se află în aria de acoperire, au telefonul închis etc.), sau refuză prezentarea bonurilor fiscale / facturilor fiscale extrase câștigătoare, se va trece la apelarea rezervelor în ordinea în care au fost extrase in termen de 3 zile.

9.3.          Câștigătorii au obligația de a prezenta copia actului de identitate.

Copia actului de identitate este necesară identificării CNP-ului câștigătorului pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal privind premiul ce urmează a-i fi acordat, mai precis de completare a Declarației 205 - Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit (întrucât Premiul acordat în cadrul prezentei Campanii depășește pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal), precum și pentru verificarea vârstei minime .

9.4.          Lista finala a castigatorilor validati va fi publicata pe 23 decembrie 2023 pe pagina de Facebook Fares sub rezerva obtinerii tuturor validarilor necesare ale castigatorilor sau rezervelor extrase.

 

SECȚIUNEA 10. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Suspendarea Campaniei va putea fi realizată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie  a Organizatorului ce va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

10.2. Încetarea Campaniei înainte de termen, indiferent de motive, poate avea loc oricând prin Decizia Organizatorului. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

 

SECŢIUNEA 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

11.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: info@fares.ro.

11.3. Prezentul Regulament a fost întocmit la data de 29.09.2023 la sediul societății LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, pe site-ul www.castigacufares.ro/vacanta/

12.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii privind prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 SECTIUNEA 12. Angajamente, Confidentialitatea Datelor

         Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum si orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 aprezentului Regulament.

         In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. LABORATOARELE FARES BIOVITAL S.R.L., avand sediul social în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, inregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de inregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002(denumita in continuare „Operatorul”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: protectiadatelor@fares.ro

         Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

         In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

· nume;

· prenume;

· numar de telefon;

· adresa de livrare.

         Scopul procesarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Concursului;

(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului;

         Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

         Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, Subimputernicitilor ai Operatorului S.C. LABORATOARELE FARES BIOVITAL S.R.Lsi Firmei de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

         Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concurs.

         Drepturile persoanelor vizateIn vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

         Desemnarea castigatorilor Concursului se va face atat prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si prin interventie umana, reprezentata de juriul imputernicit pentru desemnarea castigatorului marelui premiu.Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata  Operatorului, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail protectiadatelor@fares.ro

         Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

         Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, operata de catre Imputernicit, in scopulparticiparii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

         Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi anuntata, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost instiintati cu privire la Regulament.

         Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

S.C. LABORATOARELE  FARES BIOVITAL  S.R.L

 

                                                                                ADMINISTRATOR

                                                                              POPA RAMONA

Incheiat la Biroul Notarial Ciora, Orastie, Hunedoara cu numaru 64/05.10.2023